START  |  VERKSAMHETEN  |  MÄRKSIFFROR  |  BOKNING  |  FÖRENINGEN  |  KONTAKT  |  GALLERI  |  LÄNKAR  |  BLOGGEN  | 

STYRELSEN


Bimbi Ollberg
ordförande

Jens Bardtrum
vice ordförande
Björn Lilja -
Björn Lilja
kassör

Per Johan Ulfendahl
sekreterare

Harriet Arnberg
ledamot

Mathias Wilson
ledamot

Anders Tengholm
ledamot

Historik

Ringmärkningsverksamheten i Sundre startade den 16 maj 1976 på initiativ av Per Göran Bentz som året före upptäckt de frodiga buskmarkerna i Skoge i samband med en semesterresa.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet bedrevs fångst endast på vårarna och då med ett fåtal ringmärkare och assistenter. Under början av 80-talet utvidgades verksamheten successivt till att omfatta även höstarna men då vid Hoburgsklippan. Den nya mer omfattande verksamheten, kom att kräva en ny typ av organisation och 1986 bildades föreningen Sundregruppen. Föreningen drivs som en ideell förening med såväl aktiva som stödjande medlemmar.

Föreningen ska genom sin verksamhet dels studera fågellivet i Sundre socken, främst genom ringmärkning, dels öka kunskapen om fåglar och fåglars flyttning hos allmänheten.

Sundregruppen publicerar årligen resultat av verksamheten i Bläcku, Gotlands ornitologiska förening, GOF och i Fågelåret, Sveriges ornitologiska förening , SOF. En sammanställning av vårfångsten "Fågelflyttning i Sundre, Gotland, vårarna 1977-1992" gjordes i samarbete med Länsstyrelsen. Föreningen har även samarbetat i olika projekt med Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt med andra ringmärkningsorganisationer i landet.

Föreningens mascot

2018 visade staingylpen (gotländska för stenskvätta), att den tyckte vi gjort ett bra val av mascot. Den genomförde en häckning 5 meter från ringmärkningsboden.

 Kontakt: info(at)sundrefagelstation.se Synpunkter på webbsidan: webmaster(at)sundrefagelstation.se