START  |  VERKSAMHETEN  |  MÄRKSIFFROR  |  BOKNING
 |  FÖRENINGEN  |  KONTAKT  |  GALLERI  |  LÄNKAR
 | 
BLOGGEN  | 

Styrelsen 2017

Jens Bardtrum
ordförande

Lasse Eriksson
vice ordförande
Björn Lilja -
Björn Lilja
 kassör

Per Johan Ulfendahl
sekreterare
Bimbi Ollberg
ledamot

Juho Könönen
ledamot

Fredrik Litsgård
ledamotHistorik

Ringmärkningsverksamheten i Sundre startade den 16 maj 1976 på initiativ av Per Göran Bentz som året före upptäckt de frodiga buskmarkerna i Skoge i samband med en semesterresa.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet bedrevs fångst endast på vårarna och då med ett fåtal ringmärkare och assistenter. Under början av 80-talet utvidgades verksamheten successivt till att omfatta även höstarna men då vid Hoburgsklippan. Den nya mer omfattande verksamheten, kom att kräva en ny typ av organisation och 1986 bildades föreningen Sundregruppen. Föreningen drivs som en ideell förening med såväl aktiva som stödjande medlemmar.

Föreningen ska genom sin verksamhet dels studera fågellivet i Sundre socken, främst genom ringmärkning, dels öka kunskapen om fåglar och fåglars flyttning hos allmänheten.

Sundregruppen publicerar årligen resultat av verksamheten i Bläcku, Gotlands ornitologiska förening, GOF och i Fågelåret, Sveriges ornitologiska förening , SOF. En sammanställning av vårfångsten "Fågelflyttning i Sundre, Gotland, vårarna 1977-1992" gjordes i samarbete med Länsstyrelsen. Föreningen har även samarbetat i olika projekt med Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt med andra ringmärkningsorganisationer i landet.
DOKUMENT
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2011
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
STADGAR

STAINGYLPEN
(MEDLEMSBLAD)

Nr 2 2016
Nr 1 2016
Nr 2 2015
Nr 1 2015
Nr 2 2014
Nr 1 2014
Nr 2 2013
Nr 1 2013
Nr 2 2012
Nr 1 2012
Nr 2 2011
Nr 1 2011
Nr 2 2010
Nr 1 2010

Märkområdet
Vy från märkområdet
Kontakt: info(at)sundrefagelstation.se
Synpunkter på webbsidan: webmaster(at)sundrefagelstation.se