START  |  VERKSAMHETEN  |  MÄRKSIFFROR  |  BOKNING  |  FÖRENINGEN  |  KONTAKT  |  GALLERI  |  LÄNKAR  |  BLOGGEN  | 

Årsmöte 2023. 2023-02-25

Nu är det snart dags för Årsmotet 2032. All information finns i dokumentet Kallese till Årsmötet 2023

Anmälan senast 15 mars till Jens Bardtrum (bardtrum@hotmail.com) eller 070-380 77 03.


2023 års vårsäsong. 2023-01-05

Årets vårsäsong är snart igång. Vi börjar med årsmöteshelgen 24-26 mars på Pensionat Holmhällar där vi umgås och har lite trevliga aktiviteter som vanligt.

Själva årsmötet äger rum lördag den 25/3.

Glöm inte att reservera tid för helgen. Närmare uppgifter kommer senare.

Ringmärkningen startar den 17/4 med en extravecka innan den ordinarie standardiserade märkningen börjar den 25/4.


Nu är höstsäsongen slut. 2022-11-13

Efter att den standardiserade märkningssäsongen slutade har sundregruppen fortsatt med märkning under helgerna och ibland även under veckorna i mån av tid.
Det har blivit en del intressanta märkningar då en del nya metoder provats. Bland annat har vadare, gäss och ugglor märkts.

Men nu är säsongen slut och näten är nertagna, vagnen städad och klar för vinterförvaring.

Den 18 april 2023 startar vårsäsongen igen och näten sätts upp några dagar tidigare.

Men innan dess äger årsmötet rum närmare bestämt 24-26 mars 2023. Mera information kommer under våren, både här, på Facebook och i vårt medlemsblad Staingylpen. Så håll utkik så ses vi till våren.

Styrelsen


Hösthelg 1-2/10. 2022-09-20

VÄLKOMMEN TILL SUNDREGRUPPENS HÖSTHELG 2022!! Vår standardiserade märkningssäsong är visserligen över (drygt 2000 märkta fåglar i höst), men fåglarnas flyttning är långt ifrån över!
Under senhösten passerar stora mängder fåglar av alla storlekar och färger södra Gotland på väg mot varmare trakter. Sedan några år tillbaka har Sundregruppen därför satsat på att ringmärka även under senhösten (framförallt under helgerna). Även i år satsar vi på riktad fångst av tajgasångare (ett internationellt projekt) och gråsiska.

Den 1-2 oktober inbjuds du till en traditionsrik HÖSTHELG i Sundre!

Tre stugor är bokade på Holmhällars pensionat från fredag kväll (30 september) och på programmet står givetvis ringmärknng i märkområdet men också ugglefångst under nätterna, kanske ett artrace om tid och ork räcker till, föreningsmöte (de nya stadgarna som antogs vid årsmötet i mars skall klubbas för andra gången), god och glad gemenskap och jättegod mat.

Priset för hela kalaset är:
Boende: 225 kr/natt/person
Mat: 150 kr (frukost lördag, lunchmackor lördag, middag lördag och frukost söndag)
       100 kr (middag lördag - bordsvatten ingår, övriga drycker står man själv för)


Anmälan:  senast 23 september till Bimbi Ollberg (0707 - 218956)


Kan du inte delta i hela helgen är du givetvis välkommen ner till Sundre och delta i märkningen ändå, nätuppsättningen sker ca kl. 06! Du är också välkommen att hjälpa till som assistent under höstens övriga helger (vi avslutar 13 november), för om vädret är gynnsamt kan det bli riktigt mycket fågel.

Styrelsen


Höstsäsongen startar 25/7. 2022-07-19

Näten sätts upp på söndag 24/7 och sitter uppe till 15/9. Därefter kommer märkning att ske under helgerna när personal finns tillgänglig. Boendet är under hösten förlagt till en privat stuga vid Holmhällar alldeles nere vid sandstranden.

Ni som är intresserade att hjälpa till i verksamheten under hösten, gå in på fliken BOKNING och följ instruktionerna.
I bokningskalendern kan man se när personal behövs.

30/9 - 2/10 är det föreningens sedvanliga Hösthelg. Mer info kommer senare.

Kom gärna och besök oss vid Hoburgen.


Sundregruppens Årsmöte 2022 avklarat. 2022-03-28

Den 25-27 mars hölls Sundregruppens årsmöte på pensionat Holmhällar. Ett tjugotal medlemmar deltog i programmet, som förutom själva årsmötet innehöll artace, utdelning av informationsbrev till alla boende på storsudret, bildvisning (Lars Anmark - fåglar från 2021, och Mathias Wilson - lövsångarens och törnskatans migrationsstrategier), besök i vårt nya boende, god mat och dryck och god gemenskap. Eftersom Sundregruppens syfte är ringmärkning blev även två hornugglor märkta (bra jobbat Amy och Jens!).

Från årsmötet:

Styrelsen omvaldes i sin helhet:
 Bimbi Ollberg Ordförande och ringmärkningsansvarig
 Jens Bardtrum Vice ordförande
 Björn Lilja Kassör och medlemsansvarig
 Per Johan Ulfvendahl Sekreterare
 Harriet Arnberg Ledamot och ansvarig för sociala media
 Mathias Wilson Ledamot och redaktör för Staingylpen
 Anders Tengholm Ledamot
 Lars Anmark Adjungerad webmaster

Även valberedning (Juho Könönen och Fredrik Anmark) omvaldes, liksom revisorerna (Rolf Engström och Börje Kavhed).

Styrelsen lade fram ett förslag till nya stadgar för föreningen. Dessa godkändes med några språkliga justeringar. Ett andra beslut om stadgeändringen fattas vid höstmötet i oktober. Förändringarna gäller framför allt medlemsbegreppet, där det gamla "aktiva medlemmar som inväljs av årsmötet på förslag av styrelsen" tas bort och ersätts med "medlemmar".
Föreningen kommer fortsatt att ha två medlemskategorier: medlemmar och stödmedlemmar. Alla väljer nu själv vilken kategori man vill tillhöra. Medlemmar har rösträtt och är valbara vid årsmötet, stödmedlemmar har närvaro och yttranderätt men är inte valbara.
En annan förändring i stadgarna är att styrelsens storlek numera är 5-7 personer istället för ett fixt 7 personer.
Likaså förändras paragrafen om upplösning av föreningen (en paragraf som förhoppningsvis aldrig behöver användas) så att föreningens tillgångar vid ev upplösning tillfaller en (eller flera) fågelstation/-er.
Ekonomin är stabil och 2021 visade sig vara ett riktigt bra år, mycket tack vare att vi hade ett billigt boende.
Medlemsavgiften är oförändrad: 400 kronor för medlem och 100 för stödmedlem. Önskar man Staingylpen i pappersformat tillkommer 50 kronor.

En verksamhetsplan för 2022 och 2023 antogs:
 • Standardiserad ringmärkning under perioden 18 april - 8 juni och 25 juli och 15 september 2022 och 2023
 • Senhöstmärkning samtliga helger under perioden 17 september - 13 november 2022 och 16 september - 12 november 2023
 • Inventering av höksångare i Sundre socken under slutet av maj - början av juni 2022
 • Märkning av vadare och tärnor på Rivet hösten 2022 och hösten 2023
 • Märkning av ugglor vid Muskmyr hösten 2022 och hösten 2023
 • Årsmöteshelg för föreningen hålls på Holmhällar sista helgen i mars 2022 och 2023
 • Hösthelg hålls på Holmhällar fösta helgen i oktober 2022 och motsvarande helg 2023
 • Nya stadgar antas vid årsmötet 2022 och höstmötet 2022
 • En ny broschyr med information om Sundregruppens verksamhet blir klar under våren 2022
 • Informationsbrev om Sundregruppens verksamhet delas ut till samtliga boende söder om Fidenäs i samband med årsmöteshelgen 2022
 • Rekrytering av medlemmar fortsätter
 • Utbildning och fortbildning av ringmärkare prioriteras under åren
 • Staingylpen utkommer med ett nummer i december 2022, ett nummer i juni 2023 och ett nummer i december 2023
 • Rapporter om föreningens verksamhet 2022 och 2023 förmedlas via Staingylpen, Bläcku och Fågelåret
 • Pressmeddelande sänds om föreningens verksamhet till Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar och Radio Gotland efter avslutad senhöstmärkning 2022
 • Letandet efter nytt boende fortsätter under hösten och vintern med målsättningen att ha nytt boende klart till hösten 2022

Artracet och information:

Fyra lag deltog i årets artrace och området var som vanligt storsudret söder om Fidenäs. Totalt sågs 97 arter och det vinnande laget (Juho Könönen, Fredrik Anmark och Per Johan Ulfvendahl) kom upp i hela 86 arter. Egentligen sågs inga överraskningar, men många vårfåglar har anlänt och trots en frisk vind var det riktigt skönt.
Efter avklarat artrace delade vi ut en informationsbroschyr till alla hushåll på storsudret med en beskrivning av vår verksamhet och med en vädjan om stöd till verksamheten. Senast detta gjordes var 2015.
Nytt boende i vår:

Vi är tacksamma för erbjudande vi fått från Holmhällar att hyra bostadshuset för perioden 17 april - 28 maj. Vi inspekterade detta fina hus i samband med årsmöteshelgen och jämfört med de flesta av våra tidigare boenden är detta "lyxvarianten". Stort kök, vardagsrum, TV-rum, tre sovrum med 4 sängar, en fantastisk altan med utsikt mot sydost och nära till Holmhällar för den som vill äta och dricka gott. Nackdelen är att det är ca 15 km till märkområdet, men fördelarna överväger! Några bilder på huset presenteras här så ni får en aning om hur det ser ut.
Vi jobbar även på att hitta ett boende för höstsäsongen och det ser hoppfullt ut.
Det som kommer härnäst:

Den 17 april är det dags att förbereda för starten av vårsäsongen. Alla medlemmar kommer att inbjudas till en gemenskapsdag där vi sätter upp när, röjer, förbereder boden, visar upp vårt nya boende och grillar korv. Starten på detta evenemang är kl. 10.
I slutet av augusti planeras en fortbildningshelg för ringmärkare nere vid Sjövärnsgården.
Hösthelgen spikades till 30 september - 2 oktober.

Bimbi

Anmälan till årsmöte 25-27 mars. 2022-03-10

Nu är det hög tid att anmäla sin medverkan vid årsmötet. Sista anmälningdag är 15/3!
Anmäl dig till Jens Bardtrum (bardtrum(at)hotmail.com)

Nytt år och ny säsong på gång. 2022-01-19

21-11-14 togs näten ner för höstsäsongen 2021. 8146 fåglar fick en ring med två nya märkarter på listan, dvärgbeckasin och gluttsnäppa.

Totalt är nu 162 arter ringmärkta i Sundre sen starten.

Nu ser vi fram emot en ny fin säsong 2022 med årsmöte 25-27 mars på Holmhällar Pensionat, och ringmärkningstart 18 april. Boendet är nu ordnat för säsongen tack vare Pensionat Holmhällar. Vi bor alldeles nära pensionatet, och har runt 600 meters promenad till det natursköna raukområdet och den långa sandstranden.

Ringmärkare och assistenter, glöm inte att anmäla er medverkan i god tid.

God fortsättning på 2022!


En som inte blev ringmärkt, fast den satt i näten. Getingspindel i märkområdet.

Tidigare inlägg ...

 Kontakt: info(at)sundrefagelstation.se Synpunkter på webbsidan: webmaster(at)sundrefagelstation.se