START  |  VERKSAMHETEN  |  MÄRKSIFFROR  |  BOKNING  |  FÖRENINGEN  |  KONTAKT  |  GALLERI  |  LÄNKAR  |  BLOGGEN  | 

Nytt år och ny säsong på gång. 2022-01-19

21-11-14 togs näten ner för höstsäsongen 2021. 8146 fåglar fick en ring med två nya märkarter på listan, dvärgbeckasin och gluttsnäppa.

Totalt är nu 162 arter ringmärkta i Sundre sen starten.

Nu ser vi fram emot en ny fin säsong 2022 med årsmöte 25-27 mars på Holmhällar Pensionat, och ringmärkningstart 18 april. Boendet är nu ordnat för säsongen tack vare Pensionat Holmhällar. Vi bor alldeles nära pensionatet, och har runt 600 meters promenad till det natursköna raukområdet och den långa sandstranden.

Ringmärkare och assistenter, glöm inte att anmäla er medverkan i god tid.

God fortsättning på 2022!


En som inte blev ringmärkt, fast den satt i näten. Getingspindel i märkområdet.

Rapport från årsmötet. 2021-09-07

Sundregruppens årsmöte hölls lördagen den 21 augusti i Sjövärnskårens lokaler. 25 personer var samlade till en hösthelg med ringmärkning, artrace, årsmöte, samvaro och gemenskap.

Vi inledde på lördag morgon med att sätta upp näten i tyvärr rätt frisk vind vilket resulterade i endast 39 märkta fåglar. Efter märkningen bjöds vi på en god lunch innan artracet tog vid. 3 timmars promenadrace med 6 lag resulterade i sammanlagt 88 sedda arter, varav det vinnande laget skramlade ihop hela 82.

På eftermiddagen var det så dags för årsmöte. Styrelsen presenterade sin verksamhetsrapport för 2020, ett år med mycket fågel och lite pengar. Pandemin påverkade vår verksamhet rätt mycket - guidningarna uteblev och spontanbesöken blev betydligt färre. Vi arbetade med stängd bod och betydligt färre deltagande i verksamheten, vilket resulterade i att både verksamhetsbidrag och ersättningar för guidningar minskade rejält. Under 2020 hade föreningen 31 aktiva medlemmar och 70 stödmedlemmar. (Ekonomin för 2021 ser betydligt bättre ut, framförallt tack vare att vi skaffat en Swish-konto, ett billigare boende och några större bidrag.)

Årsmötet inleddes med en tyst minut och tända ljus för tre av våra medlemmar som inte längre finns ibland oss: Clas Hermansson, Lofa Jiveskog och Maud Adling. Vi lyfte en skål i tacksamhet för deras engagemang i föreningen.

Fågelmässigt blev 2020 ett normalt/bra år med nästan 8200 märkta fåglar (2600 under våren, 1932 under hösten, 575 i övrig märkning på våren och 3091 under senhösthelgerna). Vi prövade att inleda verksamheten en vecka tidigare för på sikt att se om vissa arter tidigarelagt sin vårflyttning, ett projekt som kommer att pågå till minst 2024 och vi satsade extra under alla hösthelger efter att vi avslutat den standardiserade märkningen den 15 september fram till den 8 november.

Vi hade även en intension att inventera höksångarna i Sundre socken, men pga pandemin blev inte detta projekt av.

Detta var sista året vi kunde bo i Skoge och letar nu ett nytt mer permanent boende. Under 2021 har vi löst det provisoriskt med ett boende i Vamlingbo.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillfråga Mathias Wilson och Fredrik Henriksson att bli aktiva medlemmar.

En delvis ny styrelse valdes:

Ordförande: Bimbi Ollberg

Ledamöter: Björn Lilja, Jens Bardtrum, Per Johan Ulfvendahl, Mathias Wilson, Harriet Arnberg och Anders Tengholm.

Som webmaster adjungeras Lars Anmark.

Juho Könönen, Lasse Eriksson och Fredrik Litsgård avtackades för sin tid i styrelsen med en ängshökslitografi.

Revisorerna, Rolf Engström och Börje Kavhed omvaldes och till valberedning utsågs Fredrik Anmark och Juho Könönen.

Styrelsen presenterade också en verksamhetsplan för hösten 2021 och hela 2022. Förutom den standardiserade märkningen kommer vi att ha senhöstmärkning båda åren (alla helger fram till mitten av november) för att bl.a. försöka fånga gråsiskor och få en bild av artens flyttmönster på ön, starta märkningen 18 april med en "extravecka", inventera och märka de häckande höksångarna i Sundre socken och märka tärnor och vadare på sensommaren 2022.

Årsmötet 2022 kommer att hållas sista helgen i mars på Holmhällar och en hösthelg kommer att anordnas första helgen i oktober. Ett informationsbrev om vår verksamhet kommer att delas ut till alla hushåll på södra delen av ön i samband med årsmöteshelgen. Staingylpen kommer att komma ut med ett höstnummer efter att senhöstmärkningen avslutats och ett vår-/sommarnummer efter avslutad vårsäsong.

Medlemsavgiften lämnades oförändrad, 450 kronor för aktiva medlemmar (aktiv medlem är en medlem som invalts av årsmötet, är valbar till styrelseuppdrag och har rösträtt på årsmötet) och 150 kronor för stödmedlemmar. I medlemsavgiften ingår Staingylpen i pappersformat. Önskar man Staingylpen i elektronisk form får man 50 kronor rabatt! Efter avklarat årsmöte bjöds vi på en oerhört god middag och under kvällen fick vi ta del av två korta föredrag om dels kornknarrmärkningen på Gotland och dels om rasbestämning av gråsiskor. Söndagen inleddes med svaga nordliga vindar och när näten dragits ihop summerades höstens hittills bästa dag med 141 märkta fåglar. Sjövärnsgården städades och därefter skildes vi åt efter en intensiv och kul helg.

Nu fortsätter höstens märkning en dryg vecka till. Vi är just nu uppe i ca 1500 märkta för hösten, så om vädret inte är alltför ogynnsamt ser det ut att bli en höst jämförbar med 2020. Många arter verkar ha haft en bra häckningssäsong.

Styrelsen vill också tacka alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet, genom att satsa tid i märkningen och vår övriga verksamhet eller genom att stödja oss med ekonomiska bidrag! Som ideell förening är vi ju helt beroende av er!

Vi har fått en del spännande återfynd av våra märkta fåglar. Alla kommer att redovisas i Staingylpen som kommer i december, men det senaste var en lövsångare som märktes i våras i Sundre och som nu i slutet av augusti kontrollerades i Bingsmarken i Skåne på väg söderut igen. Alla fåglar följer inte per automatik samma rutt vår och höst. Det hade ju varit intressant att veta var i Sverige denna lilla lövsångare häckat i år.

Bimbi

Tidigare inlägg ...

 Kontakt: info(at)sundrefagelstation.se Synpunkter på webbsidan: webmaster(at)sundrefagelstation.se